Korotkoff Sesleri Nedir?

0
1296

Korotkoff Sesleri Nedir?

Korotkoff Sesleri, Faz I, ilk duyulan ve arteriyel pik basmcı ile uyumlu olan sestir. Bu sistolik kan basıncı değerini gösterir. Faz II, ilk duyulan sesi izleyen ve çoğu zaman üfürüm olarak alınan sestir. Kanın Öykü, Semptomlar, Fizik Muayene ■ 27 baskı nedeniyle dar bir arter lümeninden geçmesiyle oluşur. Faz İÜ, dar lümenden geçen, ama üfürüm oluşturmadan çarpmaya bağlı ortaya çı­ kan sestir. Faz IV, diyastolik basmca yakın yerde oluşan brakiyal arterin hafif konstriksiyonuna bağh olan sestir. Faz IITe göre kalite değişikliği olup daha hafif duyulabilir. Faz V, seslerin tamamen kaybolduğu devre olup diyastolik kan basmcı değerini verir. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here