Pediatri

Pediatri, bebeklerin, çocukların ve gençlerin doğumdan 18 yaşına kadar olan sağlık ve tıbbi bakımları ile ilgilenen tıp dalıdır. “Pediatri” kelimesi “çocukların şifacısı” anlamına gelir. 19. yüzyılın ortalarında gelişen nispeten yeni bir tıp alanıdır. Pediatri, yetişkin tıbbından farklıdır. Bir yetişkin ile bir çocuğun bedeni fizyolojik olarak farklılıklar gösterir. Bu yüzden uygulanan tedaviler de farklıdır. Çocuk doktoru, sadece akut veya kronik olarak hasta olan çocuklar için değil, aynı zamanda sağlıklı çocuklara yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini de sağlayan bir doktordur. Bu alanda çalışmanın amacı, bebek ve çocuk ölüm oranını azaltmak, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kontrol etmek, hastalıksız bir yaşam sürdürebilmek için sağlıklı yaşam tarzlarına teşvik etmek ve kronik şartlarda çocuk ve ergenlerin sorunlarını azaltmaya yardımcı olmaktır. Pediatrik kardiyoloji, kritik bakım ilaçları, endokrinoloji, hematoloji, nefroloji, nöroloji, yeni doğan gibi alt uzmanlık alanlarına ayrılabilir. Pediatri uzmanı olabilmek için 6 yıl süren tıp eğitimi sonrasında gerekli sınavlara girerek, 4-5 yıl daha süren aktif  bir eğitimden süresinden sonra pediatri doktoru sıfatına ulaşılabilir.

potter sedromu nedenleri

Potter Sendromu

Potter Sendromu Nedir? Potter Sendromu, bilateral renal agenezis gibi böbrek hastalıklarına sekonder olarak azalmış amniyotik sıvı (oligohidromniyoz) varlığı ile ortaya çıkan semptomlar bütününe verilen isimdir....

Cockayne Sendromu

Cockayne Sendromu Nedir? Cockayne Sendromu, bebeklik döneminde başlama eğiliminde olan, zamanla progresyon gösteren oldukça nadir görülen kalıtsal bir bozukluktur. Bu hastalarda genellikle mikrosefali adını verdiğimiz baş...
laron sendromu tedavisi

Laron Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Laron Sendromu Nedir? Laron sendromu, büyüme hormonunun vücutta olması gerektiği gibi kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan nadir hastalıklardan bir tanesidir. Tıp dünyasında laron tipi cücelik olarak...

Carpenter Sendromu

Carpenter Sendromu Nedir? Carpenter sendromu , bazı kafatası kemiklerinde prematüre füzyon, parmak ve ayak parmaklarında anormallikler ve diğer gelişimsel problemlerle karakterize bir hastalıktır. Oldukça nadir görülen bir...

Aase Sendromu

Aase Sendromu Nedir? Aase Sendromu, anemi, bir takım iskelet ve kas sistemi deformitelerinin görüldüğü oldukça nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır. Otozomal resesif olarak aktarılır. Aase Sendromunun Nedenleri...