Cildiye

Dermatoloji (Cildiye) cilt, saç ve tırnaklara etki eden cilt hastalıklarının teşhis ve tedavi edilmesini sağlayan bir tıp bilimidir. Hem tıbbi hem de cerrahi açıdan bir uzmanlık alanıdır. Deri, vücudun en büyük parçası olup, iç organları yaralanma ve mikro organizmalardan korumak için bir engel görevi görür. Ayrıca, vücudun genel sağlığının iyi bir göstergesidir ve birçok sağlık durumunun tanısında ve yönetiminde dermatolojinin alanını önemli hale getirir. En sık karşılaşılan dermatolojik durumlardan bazıları şunlardır; akne, dermatit, egzama, sedef hastalığı, cilt kanseri, cinsel hastalık olan HPV gibi. Bu dermatolojik rahatsızlıkların her biri karakteristik semptomlara sahiptir ve benzersiz bir şekilde yönetilmelidir. İlaveten, her bir vaka, tedavi kararlarını etkileyecek olan şiddetli olarak değişecektir. Dermatolog, dermatoloji alanında uzmanlaşmış ve saç, cilt, tırnak durumlarının tanı ve tedavisinde yer alan bir sağlık uzmanıdır. Dermatologlar mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya, fizik, fizyoloji ve endokrinoloji gibi temel bilimlerde uzmanlığa sahip olmalıdır. Danışmanlık çalışmaları nedeniyle diğer tüm tıbbi uzmanlıklara aşina olmalılar çünkü cilt hastalıkları sıklıkla iç koşullarla ilişkilidir.

ayak tirnagi hastaliklari

Ayak Tırnağı Hastalıkları

Ayak tırnakları temel olarak koruyucu işlevleri olan saç ve cildinde yapısına katılan keratin adı verilen maddeden üretilirler.  Keratin, tırnakların günlük hayatta karşılarına...

Ter Bezi Hastalıkları

Vucudumuzda 2 tip ter bezi bulunmaktadır.Bunlar Ekrin bezler ve Apokrin bezlerdir.Ekrin ter bezleri vücudun her yerinde bulunur.

Pemfigus Vulgaris

  Pemfigus Vulgaris Nedir? Pemfigus vulgaris, cilt ve mukoza zarında ağrılı bir şekilde kabarmaya neden olan nadir bir otoimmün hastalıktır. Otoimmunite, bir hastalık durumunda vücudun kendi...

Sweet Sendromu

Sweet Sendromu Nedir? Sweet Sendromu, yüksek ateş, lökosit sayısında artış, eritemli papül ve plaklı lezyonlarla karakterize, kadınlarda sık görülmeye eğilimli nadir görülen bir cilt hastalığıdır....
sebase kist epidermoid kist yag kisti

Sebase Kist

Sebase Kist Nedir? Ne Demek? Sebase Kist, vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilen kötü huylu özellik taşımayan ancak rahatsızlık veren bir kist türüdür. Tıp dünyasında kist...