Kaotik Atriyal Taşikardi Nedir?

Kaotik Atriyal Taşikardi Nedir?

Kaotik Atriyal Taşikardi, multifokal atriyal taşikardi olarak da bilinen kaotik atriyal taşikardi en az 3 farklı ektopik odaktan kaynaklanan farklı P dalgalarına sahiptir ve hızı genelikle 100- 130/dk’dır. Tüm P dalgalan, AV düğüm ileti hastalığı yoksa, ventriküle iletilir. Farklı lokalizasyonlar olduğu için P konfigürasyonlan ve PP sikluslan farklıdır. Bu taşikardiye sıklıkla kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kalp yetersizliği bulunan hastalarda rastlanır. Antiaritmik ilaçlara yeterli yanıt alınmaz. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın