İmmünoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

0
913

İmmünoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

İmmünoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir konusuna geçmeden önce immünoloji teriminden biraz bahsedelim. İmmünoloji, organizmaların çeşitli bozulma ve hastalıklara karşı direnç göstermesini sağlayan, savunma ve savaşma eylemi gösteren bağışıklık sisteminin incelenmesini amaç edinmiş olan tıp bilim dalıdır. Genel anlamda, organizmaların sahip oldukları bağışıklık sistemlerinin, hem sağlıklı bulundukları durumları hem de hastalık taşıdıkları durumları incelemekte; fizyolojik işlevler çerçevesinde, insan bağışıklık sisteminin olması gerekenden farklı bir durumda faaliyet göstermesi sonucunda doğmakta olan çeşitli immünolojik bozuklular ile de ilgilenmektedir.

immunoloji hangi hastaliklarla ilgilenir
İmmünoloji hangi hastalıklarla ilgilenir ile ilişkili görsel.

İmmünoloji, insan vücudunun bağışıklık sisteminin nasıl daha fazla güçlendirilebileceği ve yine nasıl kuvvetli bir direnç gösterebileceği yönünde, sürekli olarak araştırma faaliyetleri yürütülmesini amaç edinmektedir. Bilim dalının, son derece geniş bir sahaya yayılmış durumda bulunmasının altında yatan temel neden de bu gaye olmaktadır. Yine bu amaç doğrultusunda, diğer alanların ve yan dalların da gelişime katkı sağlamaktadır.

Louis Pasteur’ün, 1879 yılında, zayıflatılmış basili kültürleriyle bir Şarbon aşısı hazırlaması ve bu aşıyı koyunlar üzerinde on beş ara ile iki kez denemesi sonucunda; hayvanların güçlü bir bağışıklık sistemi kazanmasına olanak sağlanması başarılmıştır. 1880 yılında ise; yine Pasteur tarafından Tavuk Kolerası etkeninin izole edilerek, aşının geliştirilmesi sağlanmıştır. 1883 yılında, insanları ve hayvanları etkileyebilen gram pozitif, hareketsiz, kapsülsüz, sporsuz çomak şekilli olan Domuz Kızılı hastalığının aşısının kullanımı ve 1884 yılında da bir köpek tarafından ısırılan Joseph Meister isimli çocuğun üzerinde denenen kuduz aşısının olumlu etkisi, bağışıklık biliminin mikrobiyoloji ile ilk ortaya çıkış dönemleridir. Bu örnekler ile başlangıçta hem insanların hem de hayvanların bulaşıcı hastalıklara ve çeşitli organizmalara karşı korunmak için bağışıklık sistemleri, derinlemesine incelenmeye başlanmıştır.

Bağışıklık biliminin (İmmünoloji), tıbbın bir alt dalı olmasıyla birlikte; bağışıklık olaylarını bu vakaların ortaya çıkış biçimlerini ve evrelerini, mekanizmalarını, farklı organizmaların bağışık sistemlerini ve netice itibarı ile elde edilecek önleyici – tedavi edici sonuçları araştıran bir biyoloji bölümü unvanı kazanmıştır. Alanın gelişmesi ve ilerlemesinin temelleri ise mikrobiyolojinin ortaya çıkışıyla atılmıştır.

İmmünoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

İmmünoloji dalı, bağışıklık sistemi üzerinde her türden zayıflatıcı etki doğurmakta olan hastalık türleri ile doğru ilgilenmektedir. Buna, en zayıf nezle ve grip rahatsızlıklarından, en büyük viral enfeksiyonlarına kadar varan, son derece geniş bir yelpaze içinde eyer almakta olan sayısız hastalık türleri dâhil olmaktadır.

Organizma üzerinde, olumsuz ve yıpratıcı etkide bulunmak sureti ile bağışıklık sistemini zayıflatıcı ve yıkıcı etkide bulunan tüm hastalıklar; İmmünoloji dalının uzmanlık sahası içinde incelemeye tabi tutulmaktadır.


Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Avatar
Anonim Yazar, misafir kullanıcılar tarafından sitemiz için hazırlanan makalelerin yayınlandığı kullanıcı hesabıdır. Konu ile ilgili aklınıza takılanlar ve merak edilenleri yorum bölümüne yazarak Doktordan Haberler ekibinin cevaplamasını bekleyebilirsiniz.

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here