Hipersensitif Karotid Sinüs Sendromu Nedir?

Hipersensitif Karotid Sinüs Sendromu Nedir?

Hipersensitif Karotid Sinüs Sendromu, karotid sinüs düğümünün artmış duyarlığına bağh olarak, kalbin uyan ve ileti sisteminde otomatisite ve ileti fonksiyonunun baskı­ lanmam sonucu oluşur. Klinikte en sık ventriküler asistoli ile karakterize bir tablodur. Aşın vagal tonus ve sempatik tonusun düşmesi, sinüs düğümü ve diğer odakların otomatisitesini baskılar, ileti sisteminde blok oluşmasma yol açar. Hipersensitif karotid sinüs sendromu 3 farklı klinik tablo halinde görülebilir. Kardiyoinhibitör tipte periferik direnç sistemi etkilenmeden sadece kardiyak ınhibisyon görülür. Dikkatli ve monitör eşliğinde yapılan karotid sinüs masajında 3 sn ve üstünde ventriküler asistoli görülür. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın