( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

GnRH Hormonu Nedir?

GnRH Hormonu Nedir?

GnRH Hormonu, on aminoasitli bir dekapeptiddir, yan ömrü 2-4dkdir. îçyan bazal hipotalamusta bulunan arkuat nükleus nöronlarında üretilir. Bu nöronlar embriyolojik olarak beyin dışında koku çukurcuğu bölgesinde gelişir, hipotalamusa göç eder, aksonlanyla salgılarım hipofizin portal damarlanna yapar. Salgıladıktan GnRH hipofizdeki gonadotrop hücrelere ulaşır.GnRH salgılanmasına dopamin, serotonin ve endorfinler negatif, noradrenalin pozitif etki yapar. Nö- ropeptit Y GnRH salgılanmasmı gonadal steroidler varsa uyarırken, yoksa azaltır. Östradiolün LH piki oluşturan pozitif geri bildirimi üzerine, anteroventral periventriküler nükleustaki nöronlardan salman kispeptinlerin arttmcı etkisi varken, arkuat nükleustaki nöronlardan salınan kispeptinlerin azaltıcı etkisi vardır, özetle noradreneıjik uyanyla dopamineıjik baskı arasındaki dengeli etkileşim ve hormonal geribildirimlerin ortak etkileriyle GüRH salgılanması yönetilir. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın