Gizli Aksesuar Yollar Nedir?

0
80

Gizli Aksesuar Yollar Nedir?

Gizli Aksesuar Yollar, atriyumlar ile ventriküller arasında sadece retrograt iletim yapan aksesuvar yollardır. Bu yolda ileti hızlı ve refrakter periyot uzundur. Antegrat ileti özelliği bulunmadığı için ventriküllerin erken uyarılmasına ait morfolojik EKG değişiklikleri, diğer bir deyişle geniş QRS ve delta dalgaları saptanamaz. Aksesuvar yolların yaklaşık %20’si gizli aksesuvar yol özelliği taşımaktadır. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here