Geçici Pacemaker Nedir?

Geçici Pacemaker Nedir?

Geçici Pacemaker, geçici kardiyak uyan yapma, kalp hızının belirli bir süre için kontrolü veya devamlı pacemaker yerleştirilecek hastalarda ritmin devamını sağlamak için bir ön girişim olarak yapılır. Hızlı işlem gerektiren bir yaklaşım olup bazen floroskopi yardımı olmadan uygulanabilir. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın