( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Farengotonsillitis Nedir?

Farengotonsillitis Nedir?

Farengotonsillitis, yutak ve bademciğin yangısı anlamında kullanılmaktadır.Tıpta sıkça kullanılan kelimelerden biridir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın