Eozinofilik gastroenteritis Nedir?

Eozinofilik gastroenteritis Nedir?

Eozinofilik gastroenteritis, eozinofilik midebağırsak yangısı manasında kullanılmaktadır.Tıp dilinde çokça kullanılan kelimelerdendir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın