EKG Standardizasyonu Nedir?

EKG Standardizasyonu Nedir?

EKG Standardizasyonu, Voltmetrede, 1 mV’luk potansiyel gerilimi EKG kağıdı üzerinde dikey olarak 10 mm sapma yapacak şekilde ayar (kalibrasyon) yapılır. Böyle bir ayarlamadan sonra, EKG’de 30 mm’lik amplitüd değeri gösteren potansiyel gerilim 3 mV olacaktır. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın