Direksiyonel Koroner Aterektomi Nedir?

0
55

Direksiyonel Koroner Aterektomi Nedir?

Direksiyonel Koroner Aterektomi, birkaç büyük randomize çalışma ile denenmiştir. PTCA ile DCA’nm karşılaştınldı- ğı çalışmalarda, gerek doğal damarlarda gerekse safen ven greftlerinde DCA’nm PTCA’ya üstün olduğu gösterilememiştir. Günümüzde kullanımı azalmıştır. Halen baş- bca kullanım alanı çapı 3 mm’den büyük ileri derecede ekzantrik veya safen ven greftleri ve doğal damarların ostial lezyonlarıdır. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here