Direksiyonel Koroner Aterektomi Nedir?

Direksiyonel Koroner Aterektomi Nedir?

Direksiyonel Koroner Aterektomi, birkaç büyük randomize çalışma ile denenmiştir. PTCA ile DCA’nm karşılaştınldı- ğı çalışmalarda, gerek doğal damarlarda gerekse safen ven greftlerinde DCA’nm PTCA’ya üstün olduğu gösterilememiştir. Günümüzde kullanımı azalmıştır. Halen baş- bca kullanım alanı çapı 3 mm’den büyük ileri derecede ekzantrik veya safen ven greftleri ve doğal damarların ostial lezyonlarıdır. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın