Dilate Kardiyomiyopati Nedir?

Dilate Kardiyomiyopati Nedir?

Dilate Kardiyomiyopati, sol ventrikül ya da her iki ventriktilün dilatasyonu ve kontraktil fonksiyonlarında belirgin bir azalm a ile seyreden bir hastalıktır. Sistolik_fonksiyonları bozan hastalık, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu %4Q’.ın altına indirmemiş- se, yetersizlik semptomları vermez. Hastada herhangi bir etyolojik neden yoksa genellikle idiyopatik kardiyomiyopati terimi kullanılır. Bir kısmı genetik yeya viral nedenlerle oluşabilir. Bu grupta sitoskeletal gen mutasvoniLöıı plândadır. Genellikle tüm kalp’Tîoşluklannda dilatasyon gözlenir. D ilatasyonsonucu mitral halka genişlemesine bağhdnitral yetersizliği bulunur. Ayrıca birçok-hastada hafif-orta derecede ventrikül hipertrofisi de gözlenir. Hastalık primerse koroner arterler normaldir. “ Hastalığın insidansı tam olarak bilinmemektedir. Yılda 100 bin kişiden yaklaşık 5- 10’unun bu hastalığa yakalandığı tahmin edilmektedir. Erkeklerde, ve orta yaşlarda daha sık görülür. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın