Deli Raporu

0
736

Deli Raporu Nedir?

Ağır psikolojik vakaların ispatı olarak tanımlayabileceğimiz 46, yani toplum nezdinde deli raporu olarak tanımlanan rapor, ilgili kişinin kanunlar ve toplumsal değerler önünde ceza-i ehliyetinin olmadığını kanıtlamak için başvurulan bir evraktır. Fakat delilik, toplumda yüzeysel bir rahatsızlık olarak kabul görmesi ve psikolojik rahatsızlıkların tam anlamıyla kabul görmemesi nedeniyle içi boşaltılmış bir “kavram” olarak yer bulmuştur.

deli raporu nedir
Deli Raporu ile ilişkili görsel.

Oysa söz konusu deli raporu, şiddetli psikolojik travmalara neden olabilecek rahatsızlıklar sonrası kişinin akli dengesini kaybetmesi ve alanında uzman hekimler tarafından sağlıklı düşünemediğine dair ortak bir karar ile verilmektedir. Fakat toplumdaki eğitim eksikliği ve etik değerlerin zaman içerisinde zarar görmesi nedeniyle deli raporu alınmasına neden olabilecek psikolojik etkenler tam anlamıyla bilinmemektedir.

Özetleyecek olursak Deli raporu, alanında uzman psikiyatristler tarafından psikolojik travma sonrası akli dengesini yitirmiş, sağlıklı düşünemeyen ve sağlıklı karar veremeyen kişilere verilen bir rapordur. Toplum nezdinde olduğu gibi, yasalar ve kamu önünde de kişinin yasal bir hükmünün ve şahitliğinin olamayacağını ispat niteliği taşıyan kişisel bir evraktır. 46 olarak da tanımlanan deli raporu, kişinin psikolojik travma türlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Deli Raporu Nasıl Alınır?

Deli raporu, sanılanın aksine herhangi bir sağlık ya da heyet tarafından kişiye verilen rapor niteliğinde değildir. Nitelik bakımından kişinin elinden yasal ve bireysel bütün haklarının aile ya da yakınları özelinde devlet eline verilmesi olarak tanımlayabileceğimiz deli raporunun ilk etabı rehabilitasyon ile başlar.

deli raporu nasil alinir
Deli raporu nasıl alınır ile ilişkili görsel.

Kişinin yakınları tarafından belirtilen psikolojik şikâyetler sonrası ilgili sağlık kurumunun doktor heyeti tarafından yapılacak olan incelemeler sonrası teşhis konulur. Saptanan teşhisler sonrası hastalığın türü, evresi ve şiddeti belirlenir.

Sonraki aşamada tedavinin belirlenmesi ve hastanın tedaviye cevap verip vermediğine bağlı olarak tedavi süreci farklılık göstermektedir. (Kişinin hastalığına bağlı olarak gösterdiği semptomlar, saldırganlık durumu, akli dengesinin evresi ve nihai durumu, kendini ifade edebilme yetisinin durumu vb.) Rehabilitasyon sonrası deli raporu için tedavi aşamasına alınan kişinin uygulanan tedavi yöntemlerine cevap vermemesi, gerekli koşulları sağlayamaması ve akli dengesinin yerinde olmadığına dair kriterleri karşılaması durumunda gerek görülen rapor, ilgili heyet tarafından verilir. Bu süreç kişinin sahip olduğu psikolojik rahatsızlığa, hastalığın türüne, şiddetine ve evresine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Deli Raporunu Kimler Alabilir?

Deli raporu, psikolojik açıdan travmatik seviyede problemleri olan kişilere verilmektedir. Günlük hayattan kopan, kendini ifade edemeyen, yaşadığı psikolojik sorun nedeniyle yasal ya da kamusal sahada verdiği kararların hükmünün olamayacağına işaret eden tavırlar sergilemesi gibi birçok farklı etkene bağlı olarak çeşitli belirtileri vardır.

kimler deli raporu alabilir
Deli raporuu kimler alabilir ile ilişkili görsel.

Bu gibi ileri seviye vakalara sahip kişiler deli raporu alabilirler.

Deli Raporu Nereden Alınır?

Deli raporu, hakem kurul heyeti bulunan Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinden alınabilmektedir. İlgili hastanelerde yapılacak olan teşhis ve sonrasında belirlenecek olan tedavi sürecinin ardından ortaya çıkan veriler doğrultusunda hakem heyetinin gerek görmesi durumunda alınabilir.

Deli Raporu Olan Şahıslar Askere Gidebilir mi?

Deli raporu, resmi ve kamusal alanlar başta olmak üzere TSK gibi alanlarda da kişinin hükmünü yok sayan, bütün karar mekanizmasını devlete devreden bir hakka sahiptir. Bu nedenle ceza-i ehliyeti bulunmayan kişiler askere alınmazlar.

Deli Raporu Olan Şahıslar Askere Gidebilir mi
Deli raporu olan şahıslar askere gidebilir mi ile ilişkili görsel.

Kişinin yaşadığı psikolojik travma sonrası sağlıklı kararlar verememesi, saldırgan bir ruh hâline sahip olması ve kalabalık ortamlarda bir tehdit olarak kabul edilmesi, yalnızca askeri alanlarda değil, benzeri alanlarda da bir risk teşkil etmektedir.

Deli Raporu Olan Şahıslar Hapis Cezası Alır mı?

Ağır bir suç ya da bir başkasının hayatına mâl olmadığı sürece ceza-i ehliyeti bulunmayan kişiler anayasa önünde bir bakıma ayrıcalıklı olarak kabul edilmektedir. Fakat sanılanın aksine bu ayrıcalık pozitif bir ayrımcılık değildir.

Deli Raporu Olan Şahıslar Hapis Cezası Alır mı
Deli raporu olan şahıslar hapis cezası alır mı ile ilişkili görsel.

Deli raporu bulunan kişiler, sağlıklı düşünemedikleri ve akli dengeleri yerinde olmadığı için bazı durumlarda suça karışmaktadırlar. Yasalar önündeki bu gibi durumlar anayasanın 32. maddesinde belirtilmiştir:

MADDE 32. – (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur.

(2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi beş yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek ceza, altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir.


Deli raporu ile ilgili merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Avatar
Anonim Yazar, misafir kullanıcılar tarafından sitemiz için hazırlanan makalelerin yayınlandığı kullanıcı hesabıdır. Konu ile ilgili aklınıza takılanlar ve merak edilenleri yorum bölümüne yazarak Doktordan Haberler ekibinin cevaplamasını bekleyebilirsiniz.

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here