Değişken Nabız-Pulsus Alternans Nedir?

Değişken Nabız-Pulsus Alternans Nedir?

Değişken Nabız-Pulsus Alternans, normal bir ritm zemini üzerinde nabzm bir kuvvetli, bir yavaş olarak alınmasıdır. Çoğunlukla sol ventrikül diyastol sonu basmcı ve atım hacmindeki değişiklikle birlikte olup, sol ventrikül yetersizliği bulgusu olarak kabul edilebilir. Genellikle gallop ritmiyle birliktedir. Tansiyon aleti ile sistolik kan basmcı ölçülürken kuvvetli vuruların Önce alınması ve iki kuvvetli vuru arasındaki boşlukta basmç düşürülünce üçüncü bir vuru sesinin duyulmasıyla doğrulanabilir. Zayıf vurularda sistolik kan basıncındaki azalma 20 mmHg’dan fazlaysa nabzm palpasyonu ile de pulsus alternans tanınabilir. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın