( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Charles Bonnet Sindromu

Charles Bonnet Sindromu Nədir?

Charles Bonnet Sindromu , ümumiyyətlə diyabetes mellitus, qlaukoma və ya yaşa bağlı makula degenerasiyası kimi bir sıra gözü təsir edən xəstəliklər səbəbiylə görmə duyğusunda problemlər yaşayan xəstələrdə görülən bir pozuqluqdur.

Diqqət: bu bir tərcümə işidir!

Charles Bonnet Sindromu
Charles Bonnet sindromundan bir sıra halüsinasyonlar görülə bilməkdədir.

Bu xəstələr ümumiyyətlə var olmayan şeyləri görməkdə və dəyişik bir çox vizual varsanı tariflemektedirler.  Charles Bonnet Sindromu və halüsinasyonlar ayrılmaz bir bütündür.

Charles Fantom, 1700-cü illərdə yaşamış bir təbiət alimlər və bu xəstəliyi 80li yaşlarda katarakt keçirib görmə bacarığı pozulan babası üzərində kəşf etmişdir.

Charles Bonnet Sindromu Əlamətləri Nələrdir?

Charles Bonnet Sindromunun əlamətləri siyahı halında aşağıda verilmişdir:

 • Periodik olaraq görülə bilən və bəzi vəziyyətlərdə olduqca detallı ola bilən vizual varsanılar
 • Görmə pozulması və görmə pozuqluqlarının ortaya çıxması
 • Görmənin tam olaraq deyildə qismən olaraq pozulması, az görmə vəziyyəti
 • Eyni vaxtda olaraq fərqli bir psixiatrik pozuqluğun olması
 • Yaxşı xasiyyətli ağlını itirmə
 • Hər şeyə baxmayaraq bilişsel vəziyyətin normal olması
charles bonnet xəstəliyi
Charles Bonnet olan xəstənin normala görə fərqli görüşünü görmektesiniz.

Charles Bonnet Sindromu Səbəbləri Nələrdir?

Charles Bonnet Sindromu səbəbləri  beyin və göz arasındakı əlaqə ilə birbaşa əlaqəlidir. Bildiyiniz kimi göz bir obyekti gördüyündə bu məlumat beyinə köçürülərək şərh olunar və görmə tamamlanmış olur. Beyin normal olaraq işinə baxmayaraq görmə pozulduğu üçün beyin fərqli yorumlar və varsanılar ortaya çıxar.

charles bennet hastaligi

Bu xəstələr ümumiyyətlə olmayan görüntüləri qısa bir müddət görürlər və sonrasında görünüşün itdiyini söyləyərlər.

Charles Bonnet Xəstəliyi risk faktorları nələrdir?

Kimlər bu xəstəliyə tutulma riski daşıyırlar, maddələr halında aşağıdakı siyahıda mövcuddur.

 • Maku degenerasiyanın başlamış olduğu xəstələr
 • Qlaukoma xəstələri
 • Katarakt keçirmiş kəslər
 • Yalnız yaşayan fərdlər
 • Müəyyən bir yaşın üstündəki fərdlər

Charles Bonnet Sindromu Müalicəsi

Charles Bonnet Sindromu müalicəsi  ümumiyyətlə əlavə bir prosedura ehtiyac duymadan özbaşına olmaqdadır. Bu vizual varsanılar və halüsinasyonlar zamanla keçməkdədir. Bu sindromu keçirən xəstələrə bu xəstəliyin əslində zehni bir pozuqluq olmadığı deyilməli və razı edilməlidir.

gorsel varsan%C4%B1lar

Bəzi faktların müalicəsi üçün varsanı əsnasında əllə gözlərin bağlanılması əməliyyatı ilə müalicənin kolaylaşacağı düşünülməkdədir. Anti konvülzanlar, anti psikotiklerin və ya bəzi depresanlar istifadə edilə.

Charles Bonnet Xəstəliyi Komplikasyar

Bu xəstəliyin ağırlaşmaları bu şəkildə sıralana:

 1. sosial təcrid
 2. Depresif duyğu vəziyyət
 3. qayğı pozuqluğu

Maraq etdiklərinizi və bildirmək istədiklərinizi mövzu altındakı şərh hissəsindən yaza bilərsiniz. Cavab verməkdən xoşbəxtlik olacağam.

Yorum yapın