Ana Sayfa Dahiliye Endokrinoloji

Endokrinoloji

Endokrinoloji

Endokrinoloji, iç salgı bezlerinin yapı ve fonksiyonlarını inceleyen, salgı bezi hastalıklarına tedaviler üreten bir TIP bilimidir.

HbA1c

HbA1c Nedir? HbA1c, üç aylık kan şekeri değerini bize gösteren çok kıymetli bir laboratuvar bulgusudur. Sıklıkla diyabetli hastaların tedavi yönetiminde ve teşhisinde kullanılır. Aç veya...

3 Aylık Kan Şekeri

3 Aylık Kan Şekeri Ortalaması Nedir? 3 Aylık Kan Şekeri Ortalaması şeker hastalarının 3 aylık rutin kontrollerinde bizim için en büyük ve önemli kriterdir. Kısaltılmış adı HbA1c...

Konjenital Hipotiroidi

Konjenital Hipotiroidi Nedir? Konjenital Hipotiroidi, tiroid hormonu düzeylerinin maternal, natal ve postnatal birtakım patolojiler neticesinde normal değerinden daha düşük olmasına sonucu gelişen tabloya verilen isimdir. Erkeklerde...

Hipoparatiroidizm Nedir ?

Hipoparatiroidizm,parathormonun salınımındaki eksikliğe bağlı olarak, serum PTH düzeylerindeki azalma ile birlikte, hipokalsemi ve hiperfosfatemi sonucu nöromüsküler hiperaktivitenin geliştiği bir klinik tabloya verilen addır.