Bisferiens Nabız Nedir?

Bisferiens Nabız Nedir?

Bisferiens Nabız, Sistol sırasında iki eş amplitüdlü dalga palpe edilir, İlk dalgaya perküsyon dalgası, ikinci dalgaya tidal dalga denir. Bu tip nabız anokrotik ve kollapsing nabzın bir kombinasyonudur. Atım hacminin arttığı aort yetersizliği, aort darlığı ve yetersizliğinin bir arada bulunduğu hastalar ve idiyopatik hipertrofik subaortik stenozda görülür. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın