Bakteriyel endokarditis Nedir?

Bakteriyel endokarditis Nedir?

Bakteriyel endokarditis, bakteriyel etkenlere bağlı olarak kalbin iç boşluğunu örten zarın yangısı manasında kullanılmaktadır.Tıpta sık olarak kullanılan terimlerden biridir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın