( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Azot Protoksit Yan Etkileri Nedir?

Azot Protoksit Yan Etkileri Nedir?

Azot Protoksit Yan Etkileri, alt tarafta listelenmiştir. Myelin oluşumunda bozulma, DNA sentezinde bozulmalar, megaloblastik anemiye sebebiyet verme, periferik nöropati, pernisiyöz anemidir. Ayrıca ameliyathane ve diş hekimi çalışanlarının uzun süre maruziyetinde kendiliğinden düşük yani spontan abortus riskini çok artırır. Son olarak hayvanlarda teratojenik etkisi kanıtlanmış tek anestezik ajandır.    

doktordanhaberler

Yorum yapın