AV Disosiasyon – Arteriovenöz Disosiasyon

Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. ✔️ İçerik Politikası

AV Disosiasyon – Arteriovenöz Disosiasyon

AV Disosiasyon,atriyum ve ventriküllerin birbirinden bağımsız iki ayrı odak tarafından aktive masıdır. Primer ritm hastalığı değildir ve genellikle çeşitli ritm bozukluklarının se sırasında gelişir. Hastalarda uyan oluşum ve iletim bozukluğu veya her ikisi bir arı olabilir.

AV Disosiasyonun Başlıca Oluşum Mekanizmaları

  • Baskın pacemaker odağının (genellikle sinüs düğümü) yavaşlaması sonucu kavşaktan ventrikülleri kontrol eden daha hızlı kaçış ritminin ortaya çıkması, nüs bradikardisi veya aritmisi sırasında görülür.
  • Ventrikülleri kontrol eden latent pacemaker odaklarının hızlanması. Genelli patolojik durumlarda oluşur. Retrograt ileti olmaksızın nonparoksismal kav (junctional) taşikardisi veya ventriküler taşikardi AV disosiasyona yol açar.
  • AV blok sırasında atriyumların ve ventriküllerin ayrı odaklar tarafından kon edilmesi. Atriyumlar genellikle sinüs veya atriyal ektopik odak tarafından kontrol edilirken, ventriküller daha düşük hızda (40/dk ve altı) His veya His altın ki odaklar tarafından kontrol edilir. AV tam blok, AV disosiasyonun eş anlar sı değildir. AV tam bloğu bulunan hastalarda AV disosiasyon saptanır, ancak disosiasyon olanlarda AV tam blok olmayabilir.

Birkaç faktörün bir arada olması. Örneğin, digoksin entoksikasyonunda sin riyal veya AV blokla birlikte nonparoksismal kavşak taşikardisi bulunması. EKG kayıtlarında QRS ile P dalgalan arasında bir uyum yoktur. Atriyal hız ge likle ventriküler hızdan daha düşüktür. Atriyal fibrilasyonda AV disosiasyon oluşr digoksin entoksikasyonunu düşündürmelidir


 

Photo of author

Dr. Erhan Yavuz

2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatımı tamamladım. İlk görev yerim olan Erzurum'un Narman ilçesinde Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne atandığımda zorlu günler benim için başladı. Acil serviste doktor olarak çalışmak, canlara dokunmak güzeldi ancak kendimi tekrarlamaya başladığım hissi beni rahatsız ediyordu. Başarılı işler yapmanın ötesinde daha fazla kişiye ulaşmak ve kitlelere seslenmek gerektiğini düşünmüştüm hep. İşte tam da bu düşünceli zamanlarda atıldı temelleri Doktordan Haberler'in. Ben farklı farklı devlet hastanelerinde, sağlık kurumlarında gezerken bloğum dediğim bu siteden her geçen gün daha fazla kişiye hitap etmeye başladım. 2021'i bitirdiğimiz bu günlerde artık her gün binlere ve onbinlere ulaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Bıkmadan usanmadan ziyaretçilerimin sorduğu sorulara doktor kimliğimle cevap vermeye devam edeceğim. Yüzbinlere, milyonlara ulaşmak dileğiyle :)

Yorum yapın