AV Disosiasyon – Arteriovenöz Disosiasyon

AV Disosiasyon – Arteriovenöz Disosiasyon

AV Disosiasyon,atriyum ve ventriküllerin birbirinden bağımsız iki ayrı odak tarafından aktive masıdır. Primer ritm hastalığı değildir ve genellikle çeşitli ritm bozukluklarının se sırasında gelişir. Hastalarda uyan oluşum ve iletim bozukluğu veya her ikisi bir arı olabilir.

AV Disosiasyonun Başlıca Oluşum Mekanizmaları

  • Baskın pacemaker odağının (genellikle sinüs düğümü) yavaşlaması sonucu kavşaktan ventrikülleri kontrol eden daha hızlı kaçış ritminin ortaya çıkması, nüs bradikardisi veya aritmisi sırasında görülür.
  • Ventrikülleri kontrol eden latent pacemaker odaklarının hızlanması. Genelli patolojik durumlarda oluşur. Retrograt ileti olmaksızın nonparoksismal kav (junctional) taşikardisi veya ventriküler taşikardi AV disosiasyona yol açar.
  • AV blok sırasında atriyumların ve ventriküllerin ayrı odaklar tarafından kon edilmesi. Atriyumlar genellikle sinüs veya atriyal ektopik odak tarafından kontrol edilirken, ventriküller daha düşük hızda (40/dk ve altı) His veya His altın ki odaklar tarafından kontrol edilir. AV tam blok, AV disosiasyonun eş anlar sı değildir. AV tam bloğu bulunan hastalarda AV disosiasyon saptanır, ancak disosiasyon olanlarda AV tam blok olmayabilir.

Birkaç faktörün bir arada olması. Örneğin, digoksin entoksikasyonunda sin riyal veya AV blokla birlikte nonparoksismal kavşak taşikardisi bulunması. EKG kayıtlarında QRS ile P dalgalan arasında bir uyum yoktur. Atriyal hız ge likle ventriküler hızdan daha düşüktür. Atriyal fibrilasyonda AV disosiasyon oluşr digoksin entoksikasyonunu düşündürmelidir


 

Yorum yapın