( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Atriyal Taşikardi Nedir?

Atriyal Taşikardi Nedir?

Atriyal Taşikardi, hızı genellikle 150-200/dk olan ve sinüs dalgalarından farklı P dalgalan görülen ta- şikardidir. Koroner kalp hastalığı, kor pulmonale gibi organik kalp hastalığı zemininde, atriyal cerrahi sonrası ve dijital entoksikasyonunda görülür. Taşikardi sırasında RP aralığı PR aralığından daha uzundur. Taşikardi, atriyal otomatisite artışı, tetiklenmiş aktivite veya reentri mekanizmasına bağlı olarak başlar. PR aralığı ve ventrikül hızı, AY düğüm ileti kapasitesine ve taşikardinin hızına göre değişir. Digoksin entoksikasyonuna bağlı ise düşük ventrikül yanıtı, uzun PR ve ventriküler ekstrasistoller olabilir. Klinik tablo, kalp fonksiyonu ve atriyal taşikardinin hızına bağlıdır. Digoksin entoksikasyonuna bağh ise bulantı, kusma benzeri yalanmalar olabilir. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın