Atriyal Flatter Nedir?

0
219

Atriyal Flatter Nedir?

Atriyal Flatter, EKG ve diğer özelliklerine göre tip I ve tip II olarak iki gruba aynlır. Tipik veya ‘common’ atriyal flatter olarak da adlandınlan tip I, sağ atriyumda krista terminalis, Östaki halkası ve triküspit anulus bölgelerinden geçen makroreentran halka üzerinden gelişir. Atipik veya tip II atriyal flatterde reentran halka krista terminaliste, sol atriyumda değişik yerleşimlerde olabilen çeşitli reentri odaklarından kay­naklanabilir. Hızı 350-450/dk’dır ve aynı taşikardi atağı sırasında bile konfigürasyon, amplitüd ve süresi farklı P dalgalan görülebilir. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Haydi Hemen Bir YORUM Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here