Anal inkontinans Testleri Nedir?

Anal inkontinans Testleri Nedir?

Anal inkontinans Testleri, postpartum gaz ve gaita kaçırma yakınması varsa kullanılır. Anal inkontinans anal kanaldan istemsiz olarak gaz ve gaita kaçmasıdır. Anal sfinkter veya pudendal sinirin hasarına bağlıdır. Doğumda Evre2 uzaması ve yardımlı doğumlar en önemli nedenleridir. Postpartum dönemde %10 görülür. Anal US ile sfinkter haşan araştınlır. Anal manometreyle dinlenme ve kasılma basmçlan ölçülebilir. Pudendal sinir elektromyografi testi yapılabilir. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın