Alzheimer Hastalığı Nedir ?

Alzheimer Nedir?
Alzheimer Hastalığı ilk kez 1909 yılında Emil Kraepelin tarafından Alzheimer hastalığı olarak tanımlamıştır.
65 yaş üzeri bireylerde görülen,görülme sıklığı yaşla birlikte artan,en sık görülen demans nedenidir.
Demans ile ilgili yazıma ulaşmak için buraya tıklayınız.
Tüm dünyada 27 Milyon Alzheimer hastası bulunmaktadır.2040 yılında 80 Milyonun üzerinde Alzheimer hastası olacağı tahmin edilmektedir.

Alzheimer Hastalığı
                      Alzheimer Hastalığı

Dünyada kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve inmeden sonra 4. sıradaki en sık ölüm nedenidir. ABD’de Alzheimer hastalığına ait yıllık harcamalar 100 milyar dolardır.
Alzheimer Hastalığında Hangi Faktörler Rol Oynar ?

 • Yaşlılık
 • Genetik (Kromozom 21-APP,Kromozom 15-Presenilin,),Kromozom 1-Presenilin 2,Kromozom 19)
 • Çevresel faktörler
 • Travmalar
 • İmmunolojik Nedenler

 

Hangi Klinik Bulgular Görülür ?

 • Bellek Kaybı
 • Agnozi
 • Disfazi
 • Anomik afazi
 • Dispraksi
 • Disoryantasyon
 • Hesaplama becerisinde bozulma
 • Problem çözme ve yargılamada azalma
 • Depresyon
 • Psikotik semptomlar
 • Hallüsinasyon
 • Paranoya…

Alzheimer Tanısı Nasıl Konur ?

Alzheimer Semptomları
                     Alzheimer Semptomları

Klinik olarak hastalar demans varlığı,bellek ve diğer kognitif fonksiyonlardaki kaybın zamanla progresyon göstermesi bulgularına dayanarak ve bunlara ek olarak diğer demans nedenlerinin dışlanması ile olası Alzheimer tanısı konur.
Alzheimer Hastalığına Benzemeyen Klinik : Ani başlangıç,nöbetler
Olası Alzheimer Tanısı : Atipik gidişve diğer demans nedenlerinin varlığı
Muhtemel Alzheimer Tanısı : İki kognitif alandan daha fazla kognitif hasar
Kesin Alzheimer Tanısı : Histopatolojik bulgularla desteklenen klinik bulgular ve hastalığın progresif gidişi
Tanıda hastadan iyi bir anamnez alınmış olmalıdır.Nöropsikolojik testlerle demans doğrulanmalı ve tanı kriterleriyle tanı doğrulanmalıdır.
Laboratuvar ve EEG BBT/Kraniyal MRI PET/SPECT ler yapılabilir.

Demans Tanısında Hangi Klinik Testler Kullanılır ?

Tanıda şu testler kullanılır :

 • MMSE (Mini mental durum muayenesi)
 • MOCA
 • ADAS-cog
 • Günlük yaşam aktiviteleri
 • Enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri
 • Blessed kısa oryantasyon testi
 • Wisconsin card sorting test
 • Saat çizme test
 • Hayvan isimlendirme testi

Alzheimer’da Hangi Laboratuvar Testleri’ne Bakılır ?

 • Tam kan sayımı
 • Sedimentasyon
 • Tam idrar
 • Elektrolitler
 • Serum glikoz
 • BUN, kreatinin
 • KCFT
 • Vitamin B12, folik asit duzeyi
 • Tiroit fonksiyon testleri

Alzheimer Tedavisi Nasıldır ?
Şu anda iki farklı ilacın Alzhemier tedavisinde kullanımı onaylanmıştır.
Bu ilaçlar:
1- Asetilkolinesteraz inhibitörleri
2- N- metil-D aspartat (NMDA) antagonistleri

Alzheimer Tedavisi
                       Alzheimer Tedavisi

Bu ilaçlar klinik olarak hafif olmakla birlikte etkinlik gösterseler de hastaların bir kısmı tedaviye yanıt vermemekte veya bu ilaçlar progresyonu belli oranlarda yavaşlatmaktadırlar.
Alzheimer tedavisinde Marihuana bitkisinin müthiş etkisi le ilgili yazımı okumak için buraya tıklayınız.
Yazımı hazırlarken Prof. Dr. Pervin K. İşeri hocamın notundan ve şu kaynaktan yararlandım.


Yazı hakkında konuşmak ve soru sormak için yorum kısmını kullanabilirsiniz.Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

“Alzheimer Hastalığı Nedir ?” üzerine bir yorum

 1. Alzheimer hastalığına dair bütün önemli detayları ele aldığınız bu konuyu oldukça beğendim, açıklayıcı ve faydalı.

  Cevapla

Yorum yapın