( Tıbbi Kontrol : Bu yazı tıbbi açıdan Dr. Erhan Yavuz tarafından kontrol edilmiştir. )

Albumin Nedir?

Albumin Nedir?

Albumin, spektrofotometrik yöntemlerle serumdan alınan örneğin incelenmesi esasına dayanır.Karaciğer hastalıklarının tanı almasında sıkça kullanılan tesstlerden bir tanesidir.Normal değerler : Erişkin: 3,5 – 5,5 g/dL , Prematüre: 3 – 4,2 g/dL , Yenidoğan: 3,5 – 5,4g/dL , İnfant: 4,4 – 5,4 g/dL , Çocuk: 4-5,9 g/dL şeklindedir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın