Akolürik sarılık Nedir?

Akolürik sarılık Nedir?

Akolürik sarılık, glukuronik asitle birleştirememiş olan safra pigmentinin böbreklerden atılamaması sonucu biçimlenen sarılık anlamında kullanılmaktadır. Tıpta sık olarak kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın