ADH Hormonu Nedir?

ADH Hormonu Nedir?

ADH Hormonu, supraoptik nükleusta üretilir. Ana görevi kan hacminin, basıncının ve ozmolalitesinin kontrolüdür. Tüm vücutta ADH salgısını artıran çok sayıda özel reseptör vardır. Hipotalamusta bulunan ozmoreseptörler kan ozmolalitesinin 285mOsm/kgda tutulmasını sağlar. Baroreseptörler kan basıncı değişikliklerini algılar. Sol atriyum, karotid sinüs ve arkus aortada reseptörleri vardır. Kan hacmi %10 azaldığında algılanır, ADH salgılanır, arteriyoler kasılma ve renal su tutulumu olur. Renin anjiyotensin aldosteron sistemi aktive olduğunda ADH salgısı da artar. Tıpta sıkça kullanılan terimlerden bir tanesidir.   

doktordanhaberler

Yorum yapın